Esoterika, duchovno a další


Pod pojem Esoterismus může být zahrnuta široká množina nauk nebo „tajných věd“ náboženského i nenáboženského charakteru. Esoterické vědomosti jsou utajovány před nezasvěcenými nebo obecně před veřejností, aby se zachovala výlučnost příslušnosti k nějaké skupině, případně z důvodu ochrany před postihem jehož příčinou by mohly být např. společenské předsudky. Slovo esoterika pochází z řeckého esoterikós = vnitřní, uzavřený. Význam slova je „odhalit tajemství“, jak tvrdí prameny mysticky zaměřené. Jde o obor zabývající se mystickými záležitostmi. Esoterika je synonymem pro esoterismus (také ezoterizmus).

Duchovno a esoterika literatura k sobě mají vlastně velmi blízko. Esoterika, mystika, magie, šamanismus, čarodějnictví – umění staré jako lidstvo samoEsoretika je dnes pro mnohé běžnou součástí každodenního života.

kvet