Denní­ archí­v: 11/09/2021


Podpora záchranných stanic

Již jsem zde zmiňovala možnou podporu ZOO, máme zde i seznam záchranných stanic, na které se lze obrátit, pokud je třeba pomoci volně žijícím zvířatům. Na této stránce bude seznam záchranných stanic s možností jejich podpory. Penthea Je soukromý spolek. Nečerpá pravidelné dotace na provoz, není financována hlavním městem ani […]